EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Tags

Tag: przydomowe

 • Dotacje NFOŚiGW - przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wsparcia inwestycji ekologicznych w gospodarstwach domowych. Dzięki nim, możliwe są dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Oczyszczalnia drenażowa

  Przydomowe oczyszczalnie z układem rozsączającym przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych na terenach ...

 • Oferta

  Zaplecze techniczne spółki stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie z Polski, Finlandii, Irlandii, Francji oraz Włoch. Główną grupę odbiorców tworzą inwestorzy, generalni wykonawcy robót budowlanych lub projektanci. 

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków - biologiczne SBR, drenażowe...

 • Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków

  Przydomowe przepompownie ścieków służą do transportu ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych ...